First Waiting List

Session 2021-22
sr no. Registration no. given by school Name of student Father's name Total points
1 PIS_DW_SWDEL/2021-2022/2178 Saransh Mittal Himanshu Mittal 70
2 PIS_DW_SWDEL/2021-2022/2132 Ivaan Mehta Karan Mehta 70
3 PIS_DW_SWDEL/2021-2022/1988 Kaashvi Vinod Kumar Vinod Milap chand Kumar rana 70
4 PIS_DW_SWDEL/2021-2022/1979 Ruhi Ahlawat Virender Ahlawat 70
5 PIS_DW_SWDEL/2021-2022/1889 Aarush Sahu Naveen Kumar 70
6 PIS_DW_SWDEL/2021-2022/1886 Veer Thapliyal Saurabh Thapliyal 70
7 PIS_DW_SWDEL/2021-2022/1800 Yuvan Yadav Nitin Yadav 70
8 PIS_DW_SWDEL/2021-2022/1727 Atharv Chopra Rahul Chopra 70
9 PIS_DW_SWDEL/2021-2022/1626 Reyansh Thakur Himanshu Kaundal 70
10 PIS_DW_SWDEL/2021-2022/1169 Neyvaan Srivastava Nikhil Srivastava 70
11 PIS_DW_SWDEL/2021-2022/1353 Nivaan Phuloria Amit Phuloria 70
12 PIS_DW_SWDEL/2021-2022/1343 Ayansh Sindhu Vikas Sindhu 70
13 PIS_DW_SWDEL/2021-2022/1158 Arshiya Jagota Pradeep Kumar Kamal 70
14 PIS_DW_SWDEL/2021-2022/1296 Ahana Mazumder Abhishek Mazumder 70
15 PIS_DW_SWDEL/2021-2022/1290 Aranya Yadav Naveen Yadav 70
16 PIS_DW_SWDEL/2021-2022/1251 Ikshit Yadav Pardeep Kumar 70
17 PIS_DW_SWDEL/2021-2022/1217 Shivanya Shivanya Gaurav Bhagi 70
18 2021-152 Lampard sana Ningthemchamayum R.k.khredasana 70
19 2021-160 Sanvi Aggarwal Pranshur Aggarwal 70
20 2021-215 Samrath Rawat Manoj Singh Rawat 70
21 2021-290 Neel Rajendra Rajender kumar 70
22 2021-320 Yuvain chauhan Deepak chauhan 70
23 2021-323 Atharv Chourasia Pranav chorasia 70
24 2021-324 Sehaj Amit Kumar  70
25 2021-493 Mukund Panwar Vivek panwar 70
Powered by shauryasoft.com